Quảng cáo

Hôm nay 9-10-2006
* Làm thì láo, báo cáo thì hay… đó là chuyện xảy ra ở Hà Tây, đọc Cánh đồng “siêu lợi nhuận”: 30 sào thành 30ha! của Văn Phúc.
* Ở Trung Quốc, tìm vợ cho con trai đã là chuyện không dễ đối với các bậc cha mẹ, vậy mà còn vẫn tồn tại tập tục Tìm vợ cho… người chết của Xuân Hạnh.
* Bình Dương, Đồng Nai… đã “chỉ mặt” những cây xăng đong thiếu, còn tại TPHCM “Xử” cây xăng đong thiếu, bao giờ? của Bá Tân.
* Sống sót sau hơn 9 tháng trôi dạt trên biển của Nguyễn Anh.

Các tin, bài viết khác