Quảng cáo SGGP 12h

Hôm nay 27-04-2007
- Những “hòn đá không… đóng rêu”! của Hàn Ni. Khác với lối tư duy cũ theo kiểu học, ra trường, cố “chen chân” vào một cơ quan nhà nước để tìm một công việc ổn định, hiện nay có rất nhiều bạn trẻ tự định cho mình hướng đi ngược lại: bứt phá, liều lĩnh, dám làm, dám chịu…
- ”Nữ hiệp”... U70 của Việt - Hòe.
- Bảo vệ hồn phố Montmartre của Anh Thao. 
...và nhiều tin, bài thời sự khác.

Các tin, bài viết khác