Quý II, trình Chính phủ đề án thành lập cơ quan Tài phán hành chính

(12G).- Sáng nay 6-4, tại TPHCM, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Mai Quốc Bình đã chủ trì hội thảo đóng góp ý kiến về đề án thành lập cơ quan Tài phán hành chính ở Việt Nam. Theo ông Mai Quốc Bình, trong quý II-2007 này đề án sẽ được trình Chính phủ xem xét.

Trong quý III-2007 đề án sẽ được trình lên Bộ Chính trị cho ý kiến và tiếp tục hoàn thiện sau đó Chính phủ trình Quốc hội kế hoạch soạn thảo hai văn bản pháp luật: Luật tổ chức cơ quan Tài phán hành chính; Luật thủ tục giải quyết các khiếu kiện hành chính của cơ quan tài phán (dự kiến thông qua vào tháng 10-2007); đồng thời sửa đổi, bổ sung toàn diện Luật khiếu nại và tố cáo, trong đó tách thành hai luật là Luật khiếu nại và giải quyết khiếu nại, Luật tố cáo và giải quyết tố cáo…

Theo kế hoạch, từ tháng 1-2008 sẽ xúc tiến việc thành lập cơ quan Tài phán hành chính và đến tháng 1-2009, cơ quan Tài phán hành chính đi vào hoạt động.

L.C.Q.

Các tin, bài viết khác