Quy trình phát hiện và xử lý F0 trong cộng đồng

Quy trình phát hiện và xử lý F0 trong cộng đồng

Sở Y tế TPHCM vừa ban hành Hướng dẫn tạm thời quy trình phát hiện và xử lý F0 tại cộng đồng để các địa phương chủ động hơn trong công tác phòng chống dịch nhằm thực hiện chiến lược “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” của Chính phủ.
Quy trình phát hiện và xử lý F0 trong cộng đồng ảnh 1
Quy trình phát hiện và xử lý F0 trong cộng đồng ảnh 2
Quy trình phát hiện và xử lý F0 trong cộng đồng ảnh 3
Quy trình phát hiện và xử lý F0 trong cộng đồng ảnh 4