Ra mắt Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam

Sáng nay, 16-10, Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam đã chính thức ra mắt tại Hà Nội. Với khoảng 130 doanh nghiệp đăng ký thành viên ban đầu, Hiệp hội bán lẻ được xem là kênh kết nối các nhà bán lẻ Việt Nam nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu liên kết giữa các nhà bán lẻ trong nước, tạo nên sức mạnh tập thể để có thể tự bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình trong bối cảnh các “đại gia” bán lẻ lớn của thế giới đang “đổ bộ” vào thị trường Việt Nam.

Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện Việt Nam có khoảng 250.000 doanh nghiệp bán lẻ và gần 2 triệu hộ bán lẻ gia đình. Tuy nhiên, thị trường bán lẻ Việt Nam còn rất manh mún cho nên phải có một thời gian dài để xây dựng thành một hệ thống bán lẻ hiện đại; phương thức tiếp cận còn quá sơ sài; khả năng tài chính của doanh nghiệp còn hạn chế.

ANH NHI

Các tin, bài viết khác