Phản hồi: Vụ cồn Cái Khế Cần Thơ – quy hoạch “treo” 28 năm

Rà soát lại quy hoạch để điều chỉnh phù hợp

UBND thành phố Cần Thơ vừa có Công văn số 5309, ngày 5-11-2007 gửi các giám đốc: Sở Tài nguyên môi trường, Sở Xây dựng và Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều về việc giải quyết một số vấn đề liên quan đến quy hoạch xây dựng tại khu vực Cồn Cái Khế, quận Ninh Kiều.

Nội dung công văn nêu rõ: Giao cho Sở Xây dựng phối hợp với Sở Thể dục thể thao rà soát lại quy hoạch xây dựng xem còn phù hợp với tình hình thực tế cũng như định hướng phát triển trong những năm tới, tham mưu đề xuất UBND thành phố Cần Thơ xem xét điều chỉnh sửa đổi cho phù hợp, nhằm giải quyết dứt điểm các khiếu nại của nhân dân trong khu vực.

Giao cho giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ liên quan đến diện tích đất ông Nguyễn Ngọc Giang nói riêng và các hộ xung quanh nói chung xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đối chiếu với các quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm giao đất cho Ty Thể dục thể thao (năm 1980), hướng dẫn UBND quận Ninh Kiều thực hiện theo luật pháp. UBND quận Ninh Kiều có trách nhiệm liên hệ với Sở Tài nguyên - Môi trường để hướng dẫn giải quyết. Các bên liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ trong thời gian sớm nhất.

Công văn trên đã nhận được sự đồng tình của nhân dân khu vực quy hoạch “treo” cồn Cái Khế.

Lê Bình – Bình Đại

Thông tin liên quan:

Cần Thơ: Quy hoạch treo... 28 năm!

Các tin, bài viết khác