Rừng đặc dụng ở Quảng Trị bị chặt phá ngổn ngang

Từ ngày 25-10 đến ngày 15-11, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa và Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa đã tổ chức 4 đợt kiểm tra và phát hiện có 36 cây rừng bị đốn hạ thuộc tiểu khu 645.

Tin cùng chuyên mục