Sau ảnh hưởng bão số 4, người dân đổ xô đi nhặt “lộc biển“

Sau ảnh hưởng bão số 4, người dân đổ xô đi nhặt “lộc biển“

Sau ảnh hưởng bão số 4, người dân đổ xô đi nhặt 'lộc biển' ảnh 1
Sau ảnh hưởng bão số 4, người dân đổ xô đi nhặt 'lộc biển' ảnh 2
Sau ảnh hưởng bão số 4, người dân đổ xô đi nhặt 'lộc biển' ảnh 3
Sau ảnh hưởng bão số 4, người dân đổ xô đi nhặt 'lộc biển' ảnh 4
Sau ảnh hưởng bão số 4, người dân đổ xô đi nhặt 'lộc biển' ảnh 5
Sau ảnh hưởng bão số 4, người dân đổ xô đi nhặt 'lộc biển' ảnh 6
Sau ảnh hưởng bão số 4, người dân đổ xô đi nhặt 'lộc biển' ảnh 7
Sau ảnh hưởng bão số 4, người dân đổ xô đi nhặt 'lộc biển' ảnh 8
Sau ảnh hưởng bão số 4, người dân đổ xô đi nhặt 'lộc biển' ảnh 9
Sau ảnh hưởng bão số 4, người dân đổ xô đi nhặt 'lộc biển' ảnh 10
Sau ảnh hưởng bão số 4, người dân đổ xô đi nhặt 'lộc biển' ảnh 11
Sau ảnh hưởng bão số 4, người dân đổ xô đi nhặt 'lộc biển' ảnh 12
Sau ảnh hưởng bão số 4, người dân đổ xô đi nhặt 'lộc biển' ảnh 13
Sau ảnh hưởng bão số 4, người dân đổ xô đi nhặt 'lộc biển' ảnh 14
Sau ảnh hưởng bão số 4, người dân đổ xô đi nhặt 'lộc biển' ảnh 15
Sau ảnh hưởng bão số 4, người dân đổ xô đi nhặt 'lộc biển' ảnh 16
Sau ảnh hưởng bão số 4, người dân đổ xô đi nhặt 'lộc biển' ảnh 17
Sau ảnh hưởng bão số 4, người dân đổ xô đi nhặt 'lộc biển' ảnh 18
Sau ảnh hưởng bão số 4, người dân đổ xô đi nhặt 'lộc biển' ảnh 19

DƯƠNG QUANG – Trình bày: MINH THƯ

Các tin, bài viết khác