Sẽ cưỡng chế đơn vị sử dụng gầm cầu đường bộ làm bãi đỗ xe trái phép

Bộ GTVT vừa ban hành văn bản mới (số 333/VBHN-BGTVT) quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Trong đó, Bộ GTVT vẫn giữ quy định: Không được sử dụng gầm cầu đường bộ làm nơi ở, bãi đỗ xe và các dịch vụ kinh doanh khác.
Nhiều gầm cầu cạn đang được sử dụng làm bãi đỗ xe của TP Hà Nội
Nhiều gầm cầu cạn đang được sử dụng làm bãi đỗ xe của TP Hà Nội
Theo đó, đối với các vị trí gầm cầu đường bộ đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận sử dụng làm bãi đỗ xe tạm thời trước thời điểm có hiệu lực của văn bản mới này, khi hết thời hạn sử dụng tạm thời, tổ chức, cá nhân được giao sử dụng có trách nhiệm hoàn trả hiện trạng ban đầu và bàn giao cho cơ quan quản lý đường bộ.
Cơ quan quản lý đường bộ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, tiếp nhận mặt bằng do tổ chức, cá nhân bàn giao. Trường hợp hết thời hạn sử dụng làm bãi đỗ xe tạm thời, tổ chức, cá nhân được giao sử dụng tạm thời không thực hiện hoàn trả, cơ quan quản lý đường bộ xử lý theo thẩm quyền và thông báo cho ủy ban nhân dân các cấp để tổ chức cưỡng chế giải tỏa theo quy định.
Bộ GTVT cũng cho biết, trong dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi đang được lấy ý kiến, Bộ GTVT đã đề xuất bổ sung quy định về việc sử dụng tạm thời gầm cầu cạn để coi, giữ phương tiện nhằm giải quyết nhu cầu giao thông tĩnh của các đô thị lớn, nâng cao hiệu quả của việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
Do luật sửa đổi đang trong quá trình dự thảo, các tỉnh, thành và các cấp thẩm quyền hiện vẫn phải tuân theo quy định không cấp phép cho các bãi đỗ xe mới dưới gầm cầu đường bộ.

Tin cùng chuyên mục