SEA Games 31: Pencak Silat Việt Nam giành vị trí số 1 toàn đoàn

SEA Games 31: Pencak Silat Việt Nam giành vị trí số 1 toàn đoàn

Kết thúc 16 nội dung thi đấu (6 nội dung biểu diễn, 10 nội dung đối kháng), Pencak Silat Việt Nam đã giành tổng số 6 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng; xếp thứ nhất toàn đoàn. 
SEA Games 31: Pencak Silat Việt Nam giành vị trí số 1 toàn đoàn ảnh 1
SEA Games 31: Pencak Silat Việt Nam giành vị trí số 1 toàn đoàn ảnh 2
SEA Games 31: Pencak Silat Việt Nam giành vị trí số 1 toàn đoàn ảnh 3
SEA Games 31: Pencak Silat Việt Nam giành vị trí số 1 toàn đoàn ảnh 4
SEA Games 31: Pencak Silat Việt Nam giành vị trí số 1 toàn đoàn ảnh 5
SEA Games 31: Pencak Silat Việt Nam giành vị trí số 1 toàn đoàn ảnh 6
SEA Games 31: Pencak Silat Việt Nam giành vị trí số 1 toàn đoàn ảnh 7
SEA Games 31: Pencak Silat Việt Nam giành vị trí số 1 toàn đoàn ảnh 8
SEA Games 31: Pencak Silat Việt Nam giành vị trí số 1 toàn đoàn ảnh 9
SEA Games 31: Pencak Silat Việt Nam giành vị trí số 1 toàn đoàn ảnh 10
SEA Games 31: Pencak Silat Việt Nam giành vị trí số 1 toàn đoàn ảnh 11
SEA Games 31: Pencak Silat Việt Nam giành vị trí số 1 toàn đoàn ảnh 12
SEA Games 31: Pencak Silat Việt Nam giành vị trí số 1 toàn đoàn ảnh 13
SEA Games 31: Pencak Silat Việt Nam giành vị trí số 1 toàn đoàn ảnh 14