10 sự kiện ICT tiêu biểu năm 2020

10 sự kiện ICT tiêu biểu năm 2020

Bên cạnh những công nghệ ứng dụng phòng chống dịch bệnh Covid-19, thì chiến lược Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được các nhà báo đánh giá là điểm nhấn lớn trong năm 2020 và được bình chọn với số điểm cao nhất.