Facebook gỡ hơn 150 tài khoản giả mạo

Facebook gỡ hơn 150 tài khoản giả mạo

Trong một tuyên bố chung, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Cơ quan An ninh mạng - cơ sở hạ tầng Mỹ đã cảnh báo nguy cơ kẻ xấu lợi dụng sự chậm trễ trong quá trình kiểm phiếu (dự kiến gia tăng số phiếu bầu qua đường bưu điện vì đại dịch Covid-19) vào ngày bầu cử 3-11 để lan truyền các thông tin giả mạo và bịa đặt.