Viettel có thêm 2 bằng sáng chế độc quyền tại Mỹ

Viettel có thêm 2 bằng sáng chế độc quyền tại Mỹ

Với 8 văn bằng bảo hộ độc quyền tại Mỹ, Tổng Công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel hiện là doanh nghiệp công nghệ cao của Việt Nam có nhiều bằng sáng chế được bảo hộ độc quyền của Mỹ nhất, bao trùm trên cả 3 lĩnh vực quân sự, dân sự và viễn thông.