30 năm thu hút FDI: Nhìn lại và bước tiếp

30 năm thu hút FDI: Nhìn lại và bước tiếp

Sau khi về đích sớm, vượt xa mục tiêu cả năm vào tháng 10 vừa qua (28 tỷ USD so với kế hoạch là 25 USD), đầu tư nước ngoài tiếp tục lập kỷ lục mới với 35 tỷ USD vốn đăng ký trong cả năm 2017 - cao nhất trong 10 năm trở lại đây.