Công bố 31 đơn vị xác nhận hồ sơ không chuẩn xác cho ứng viên GS, PGS 2017

Công bố 31 đơn vị xác nhận hồ sơ không chuẩn xác cho ứng viên GS, PGS 2017

Chiều 5-4, Bộ GD-ĐT có công văn gửi các đại học, học viện, trường đại học; Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng; Cục Đào tạo - Bộ Công an về việc chấn chỉnh và nâng cao trách nhiệm của các các đại học, học viện, trường đại học trong việc mời giảng viên thỉnh giảng, quản lý, đánh giá chất lượng thỉnh giảng.

Đọc nhiều nhất