940 triệu đồng hỗ trợ đồng bào thiên tai

940 triệu đồng hỗ trợ đồng bào thiên tai

Sau 6 ngày phát động đợt vận động đóng góp hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng thiên tai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tiếp nhận gần 940 triệu đồng từ 28 đơn vị và cá nhân.