A Ngưi bảo tồn văn hóa Ba Na

A Ngưi bảo tồn văn hóa Ba Na

Trong khi văn hóa bản địa truyền thống của một số dân tộc ít người ở Tây Nguyên bị mai một theo thời gian, thì cộng đồng Ba Na ở xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) được xem là nổi bật, còn bảo lưu được khá nhiều thực hành văn hóa tại cộng đồng. Đó là nghi lễ vòng đời như lễ thổi tai cho trẻ sơ sinh, lễ ăn trâu, bỏ mả; cho đến các nghi lễ nông nghiệp, hoặc sự kiện cộng đồng như lễ cúng máng nước, mừng lúa mới…
A Ngưi làm du lịch

A Ngưi làm du lịch

“Vì muốn giữ văn hóa nguyên bản, sự mộc mạc của con người Tây Nguyên, tôi chọn du lịch cộng đồng để vừa quảng bá vừa bảo tồn theo kiểu “lấy di sản nuôi di sản”. Du khách sẽ trải nghiệm văn hóa cồng chiêng, đan lát, tạc tượng, dệt thổ cẩm, tham gia tour trekking…”, anh Đinh A Ngưi (37 tuổi), dân tộc Ba Na, chia sẻ về việc làm du lịch cộng đồng ở bản làng mình.

Đọc nhiều nhất

" />