Các trưởng đoàn cùng phu nhân tham dự ACMECS lần thứ 8 và CLMV lần thứ 9

Hội nghị cấp cao ACMECS: Hợp tác phát triển

Hội nghị ACMECS lần thứ 8, CLMV lần thứ 9 diễn ra trong bối cảnh hợp tác Tiểu vùng Mekong tiếp tục có những bước tiến quan trọng góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định...