ASEAN tăng tốc thương mại

ASEAN tăng tốc thương mại

ASEAN sẵn sàng cải thiện các hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa ASEAN và các đối tác vào năm tới, nhằm mở rộng cắt giảm thuế với nhiều sản phẩm hơn.