Kết thúc điều tra vụ tham ô tại Ban BTGPMB quận Tân Phú

Kết thúc điều tra vụ tham ô tại Ban BTGPMB quận Tân Phú

Trong quá trình Ban BTGPMB quận Tân Phú thực hiện 6 dự án trên địa bàn quận, bị can Danh lợi dụng chức năng, quyền hạn được giao đã chỉ đạo bị can Linh lập, ký thủ tục kế toán sai quy định 54,1 tỷ đồng từ nguồn ngân sách.