Biến dịch châu chấu thành cơ hội

Biến dịch châu chấu thành cơ hội

Hàng tỷ con châu chấu sa mạc từ bán đảo Arab bay đến và càn quét các quốc gia châu Phi. Chúng ăn hầu như tất cả thảm thực vật trên đường di chuyển, một đàn 40 triệu con thì lượng thức ăn của chúng tương đương số lương thực dành cho 35.000 người/ngày.