Mất bản đồ và trách nhiệm với dân

Mất bản đồ và trách nhiệm với dân

Thông tin về mất bản đồ kèm theo quyết định Quyết định 367/QĐ ngày 4-4-1996 của thủ tướng chính phủ về quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm (bản đồ quy hoạch 367) đã làm dư luận vô cùng bức xúc những ngày qua. 
Một góc Thủ Thiêm hiện nay. Ảnh: CAO THĂNG

Hồ sơ đồ án quy hoạch được duyệt, phải có bản đồ

Có hay không có bản đồ quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 được phê duyệt năm 1996 của đô thị mới Thủ Thiêm? Tính chất pháp lý của đồ án quy hoạch này có được thay thế bằng đồ án quy hoạch chung cũng của đô thị mới Thủ Thiêm, được phê duyệt năm 2005?

Đọc nhiều nhất