Công bố bản đồ vũ trụ 3D lớn nhất

Công bố bản đồ vũ trụ 3D lớn nhất

Ngày 20-7, các nhà vật lý thiên văn học đã công bố bản đồ 3D lớn nhất từ trước tới nay, mô phỏng đầy đủ nhất về quá trình hình thành vũ trụ. Đây là kết quả phân tích hơn 4 triệu thiên hà và các chuẩn tinh cực sáng.