Phá rừng thông hơn 40 năm tuổi để lấy đất bán

Phá rừng thông hơn 40 năm tuổi để lấy đất bán

Tại hiện trường, hàng chục cây thông hơn 40 năm tuổi đường kính gốc từ 30 đến 60cm đã bị chặt hạ. Gốc thông vẫn đang ứa nhựa, lá còn xanh chưa bị héo. Tổng diện tích rừng bị phá hơn 1.000m2.