Đường đi và vị trí của cơn bão. Ảnh: TTDBKTTVTƯ

Bão số 14 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Sáng sớm nay (19-11)khi đi vào vùng biển cách bờ biển các tỉnh từ Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận khoảng 200 km về phía Đông, bão số 14 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.