Nhân viên chăm sóc thú cho voi ăn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chung sức bảo tồn “báu vật xanh”

Khi tiếng “kêu cứu” phát ra từ chính những người đang làm công tác bảo tồn và phát triển tại Thảo cầm viên Sài Gòn thì nhiều người trong chúng ta mới giật mình về một báu vật xanh vô cùng ý nghĩa ngay trong lòng TPHCM.

Đọc nhiều nhất

" />