Biết dành thời gian chăm sóc con cái sẽ tạo được sự gắn kết  yêu thương, tăng hạnh phúc gia đình

Bạn bè, nhậu hay… con?

Hôm rồi, một anh bạn ngồi cà phê bảo rằng, từ sau tết đến nay hầu như ngày nào anh cũng có độ nhậu, thậm chí có ngày nhậu đến mấy độ. Nhậu nhiều đến nỗi bà xã của anh hỏi rằng: “Sau giờ làm của anh là bạn bè, nhậu hay… con cái?”. Xem ra nhiều cánh mày râu cũng cảm thấy khó trả lời với câu hỏi này chứ không riêng gì ông bạn kể trên!