Lần đầu tiên ở ĐBSCL điều trị tật khúc xạ cho nhóm cận thị hiếm gặp

Lần đầu tiên ở ĐBSCL điều trị tật khúc xạ cho nhóm cận thị hiếm gặp

Ngày 18-9, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ cho biết, bệnh viện là đơn vị đầu tiên ở ĐBSCL chính thức triển khai phương pháp kỹ thuật cao Phakic ICL, điều trị tật khúc xạ cho nhóm cận thị hiếm gặp. Trong tháng 9-2020, bệnh viện đã điều trị thành công cho 5 bệnh nhân với độ cận hiếm gặp.

Đọc nhiều nhất