VN-Index tiến sát 1.040 điểm

VN-Index tiến sát 1.040 điểm

 Tâm điểm của thị trường vẫn là nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng và nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tăng mạnh như: VCB, BID, VIC, TCB, NVL, VCG, VCS, TDH...
Người dân Mỹ Latinh ủng hộ toàn cầu hóa

Người dân Mỹ Latinh ủng hộ toàn cầu hóa

Kết quả khảo sát của Ngân hàng Phát triển liên Mỹ (BID) có tới 88% số người được hỏi ở các quốc gia thuộc Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) ủng hộ tự do hóa thương mại.