Từ khóa: #binh minh

Mai Thu Huyền và Bình Minh - hai diễn viên chính của Giấc mơ Mỹ

Phim Việt quay 60% bối cảnh tại Mỹ

Được coi là phim điện ảnh đầu tiên khai thác về đề tài y khoa, ekip thực hiện Giấc mơ Mỹ rất “chịu chơi” khi thực hiện đến 60% bối cảnh quay tại Mỹ.