Khởi sắc doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Sóc Trăng

Khởi sắc doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Sóc Trăng

Vừa qua, Đoàn đánh giá của Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada đã sang Việt Nam để đánh giá các chương trình hỗ trợ của Canada tại Việt Nam, trong đó có dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng. 

Đọc nhiều nhất