Nhiều bộ vẫn “thừa” cấp phó

Nhiều bộ vẫn “thừa” cấp phó

Theo Báo cáo về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII lĩnh vực Nội vụ vừa được gửi đến Quốc hội, một số Bộ đang vượt đến 3 cấp phó so với quy định của Luật Tổ chức Chính phủ. Ngay cả Bộ Nội vụ hiện nay cũng thừa 1.