Cung thiên văn học La Coupole

Boongke thời Thế chiến thứ 2 thành cung thiên văn

Có những góc nhìn đẹp với hình ảnh sống động là cảm nhận của những du khách khi đến cung thiên văn ở Bảo tàng La Coupole, vốn được cải tạo từ một boongke thời Thế chiến thứ 2.