Người di cư xếp hàng chờ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 ở trại tị nạn Moria trên đảo Lesbos, Hy Lạp. Ảnh: AP

Định hình lại bức tranh di cư toàn cầu

Ngày quốc tế Người di cư được tổ chức vào ngày 18-12 hàng năm, nhằm ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của người di cư trên toàn thế giới và thúc đẩy sự tôn trọng, bảo hộ các quyền cơ bản của người di cư. Chủ đề Ngày quốc tế Người di cư năm nay là “Định hình lại bức tranh di cư toàn cầu” trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang ảnh hưởng lớn đến các nhóm người di cư toàn cầu.