Hướng mở từ tam nông

Hướng mở từ tam nông

Tỉnh ủy Bến Tre vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW  Hội nghị Trung ương 7 khóa X, Chương trình hành động 25-CTr/TU của Tỉnh ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 249 của Tỉnh ủy khóa IX về xây dựng nông thôn mới và sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 03 về chuỗi giá trị nông sản của tỉnh.
Trồng bưởi công nghệ cao

Trồng bưởi công nghệ cao

Vài năm gần đây, nông dân Tây Ninh đã có sự chuyển đổi nhận thức tích cực từ lối canh tác truyền thống sang thực hành nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP mang lại hiệu quả thiết thực. Câu chuyện về cây bưởi ở huyện Dương Minh Châu là một minh chứng điển hình cho quá trình chuyển đổi ấy.
 Bưởi da xanh bày bán tại siêu thị

Bến Tre phát triển hợp tác xã bưởi da xanh

Nhận định sản phẩm bưởi da xanh là một trong những sản phẩm chủ lực của tỉnh và hướng tới sản xuất quy mô lớn, chất lượng sản phẩm đồng đều, Bến Tre đang ban hành nhiều chính sách tạo điều kiện cho các hộ sản xuất cá thể liên kết nhau thành lập các tổ hợp tác và hợp tác xã (HTX). 

Đọc nhiều nhất