Ngày 26-3, ca mắc mới tiếp tục giảm, thêm 164.553 người khỏi bệnh Covid-19

Ngày 26-3, ca mắc mới tiếp tục giảm, thêm 164.553 người khỏi bệnh Covid-19

Chiều tối 26-3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 103.126 ca nhiễm mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 103.124 ca ghi nhận trong nước (giảm 5.833 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 70.760 ca trong cộng đồng). Đồng thời, cả nước có thêm 164.553 người khỏi bệnh và 62 ca tử vong.

Ngày 23-3, thêm 192.465 người khỏi bệnh Covid-19, ca mắc mới tiếp tục giảm

Ngày 23-3, thêm 192.465 người khỏi bệnh Covid-19, ca mắc mới tiếp tục giảm

Chiều tối 23-3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 127.883 ca mắc mới, trong đó 5 ca nhập cảnh và 127.878 ca ghi nhận trong nước (giảm 2.853 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 89.186 ca trong cộng đồng). Đồng thời, cả nước có thêm 192.465 người khỏi bệnh và 61 ca tử vong do Covid-19.

Ngày 20-3, thêm 111.635 người khỏi Covid-19, Hà Nội giảm xuống dưới 20.000 ca mắc

Ngày 20-3, thêm 111.635 người khỏi Covid-19, Hà Nội giảm xuống dưới 20.000 ca mắc

Chiều tối 20-3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 141.151 ca nhiễm mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 141.149 ca ghi nhận trong nước (giảm 9.457 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 93.894 ca trong cộng đồng). Đồng thời, cả nước có thêm 111.635 người khỏi bệnh và 63 ca tử vong do Covid-19.
Ngày 19-3, giảm 12.559 ca mắc và thêm 129.434 người khỏi bệnh Covid-19

Ngày 19-3, giảm 12.559 ca mắc và thêm 129.434 người khỏi bệnh Covid-19

Chiều tối 19-3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 150.618 ca mắc mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 150.606 ca ghi nhận trong nước (giảm 12.559 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 99.644 ca trong cộng đồng). Đồng thời, cả nước có thêm 129.434 người khỏi bệnh Covid-19 và 77 ca tử vong.

Ngày 18-3, cả nước giảm hơn 10.000 ca mắc Covid-19, thêm 57 ca tử vong

Ngày 18-3, cả nước giảm hơn 10.000 ca mắc Covid-19, thêm 57 ca tử vong

Chiều tối 18-3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 163.174 ca nhiễm mới, trong đó 9 ca nhập cảnh và 163.165 ca ghi nhận trong nước (giảm 10.157 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 109.601 ca trong cộng đồng). Đồng thời, cả nước có thêm 175.971 người khỏi bệnh và 57 ca tử vong do Covid-19.

Ngày 13-3 cả nước có 95 ca tử vong và 95.538 người khỏi bệnh Covid-19

Ngày 13-3 cả nước có 95 ca tử vong và 95.538 người khỏi bệnh Covid-19

Chiều tối 13-3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 166.968 ca mắc mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 166.953 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.751 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 100.536 ca trong cộng đồng). Đồng thời, cả nước có thêm 95.538 người khỏi bệnh và 95 ca tử vong do Covid-19

Ngày 12-3, cả nước thêm 168.719 người mắc Covid-19, 62 ca tử vong

Ngày 12-3, cả nước thêm 168.719 người mắc Covid-19, 62 ca tử vong

Ngày 12-3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 168.719 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 168.704 ca ghi nhận trong nước (giảm 386 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 116.648 ca trong cộng đồng). Đồng thời, cả nước có thêm 84.811 người khỏi bệnh và 62 ca tử vong do Covid-19.

Ngày 10-3, thêm 160.676 ca mắc Covid-19, có 71 ca tử vong

Ngày 10-3, thêm 160.676 ca mắc Covid-19, có 71 ca tử vong

Chiều tối 10-3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 160.676 ca mắc mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 160.661 ca ghi nhận trong nước (giảm 3.915 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 107.465 ca trong cộng đồng). Đồng thời, cả nước có thêm 53.151 người khỏi bệnh Covid-19 và 71 ca tử vong.

Ngày 7-3 có thêm 147.358 ca mắc Covid-19 và 78 ca tử vong

Ngày 7-3 có thêm 147.358 ca mắc Covid-19 và 78 ca tử vong

Chiều tối 7-3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 147.358 ca mắc mới, trong đó 23 ca nhập cảnh và 147.335 ca ghi nhận trong nước (tăng 5.207 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 90.399 ca trong cộng đồng). Đồng thời, cả nước có thêm 36.993 người khỏi bệnh Covid-19 và 78 ca tử vong.

Ngày 6-3 thêm 142.128 ca mắc Covid-19, Hà Nội gần 30.000 ca

Ngày 6-3 thêm 142.128 ca mắc Covid-19, Hà Nội gần 30.000 ca

Chiều tối 6-3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 142.136 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 142.128 ca ghi nhận trong nước (tăng 10.348 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 92.874 ca trong cộng đồng). Đồng thời, cả nước có thêm 65.445 người khỏi bệnh Covid-19 và 87 ca tử vong.

Ngày 4-3, thêm 125.587 ca mắc Covid-19, Hà Nội có trên 21.000 ca

Ngày 4-3, thêm 125.587 ca mắc Covid-19, Hà Nội có trên 21.000 ca

Chiều tối 4-3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 125.587 ca mắc mới, trong đó 19 ca nhập cảnh và 125.568 ca ghi nhận trong nước (tăng 6.788 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 79.992 ca trong cộng đồng). Đồng thời, cả nước có thêm 38.911 người khỏi bệnh và 97 ca tử vong.
Cả nước thêm 94.385 ca mắc Covid-19, Hà Nội có 12.850 ca

Cả nước thêm 94.385 ca mắc Covid-19, Hà Nội có 12.850 ca

Chiều tối 28-2, Bộ Y tế cho biết, trong 24 giờ qua, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 94.385 ca nhiễm mới, trong đó 9 ca nhập cảnh và 94.376 ca ghi nhận trong nước (tăng 7.410 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 66.227 ca trong cộng đồng). Đồng thời có thêm 27.039 người khỏi bệnh và 108 ca tử vong do Covid-19.

Ngày 27-2, dịch Covid-19 tăng thêm 86.990 ca và 35.866 người khỏi bệnh

Ngày 27-2, dịch Covid-19 tăng thêm 86.990 ca và 35.866 người khỏi bệnh

Chiều tối 27-2, Bộ Y tế cho biết, trong 24 giờ qua, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 86.990 ca mắc mới, trong đó 24 ca nhập cảnh và 86.966 ca ghi nhận trong nước (tăng 8.996 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 58.680 ca trong cộng đồng). Đồng thời, cả nước có thêm 35.866 người khỏi bệnh và 94 ca tử vong do Covid-19.

Đọc nhiều nhất