Phá ổ cá độ bóng đá với tiền cá cược trên 23 tỷ đồng

Phá ổ cá độ bóng đá với tiền cá cược trên 23 tỷ đồng

Tôn khai đã nhận tài khoản cá độ bóng đá của 1 đối tượng tên Tám ở TP Hải Dương. Sau đó, Tôn chia làm nhiều tài khoản nhỏ giao cho Tới, Toàn sử dụng để cá độ và tổ chức cá độ bóng đá kiếm lời. Cứ 1 triệu đồng tiền cá độ, Tôn cắt lại 50.000 đồng tiền hoa hồng.