Ngày 19-11, cả nước thêm 9.625 ca mắc Covid-19 và 102 ca tử vong

Ngày 19-11, cả nước thêm 9.625 ca mắc Covid-19 và 102 ca tử vong

Chiều tối 19-11, Bộ Y tế cho biết, trong 24 giờ qua, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 9.625 ca mắc mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 9.617 ca ghi nhận trong nước (giảm 592 ca so với ngày trước đó) tại 57 tỉnh, thành phố (có 4.995 ca trong cộng đồng). Đồng thời, cả nước có thêm 1.971 người khỏi bệnh và 102 ca tử vong.

Ngày 16-11, cả nước ghi nhận 9.650 ca mắc mới Covid-19

Ngày 16-11, cả nước ghi nhận 9.650 ca mắc mới Covid-19

Chiều tối 16-11, Bộ Y tế cho biết, trong 24 giờ qua, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 9.650 ca mắc mới, trong đó có 9 ca nhập cảnh và 9.641 ca ghi nhận trong nước (tăng 1.038 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 4.369 ca trong cộng đồng). Đồng thời, cả nước có thêm 6.481 người khỏi bệnh và 87 ca tử vong…

Ngày 7-11, cả nước có 7.646 ca mắc Covid-19 và 1.301 người khỏi bệnh

Ngày 7-11, cả nước có 7.646 ca mắc Covid-19 và 1.301 người khỏi bệnh

Chiều tối 7-11, Bộ Y tế cho biết, trong 24 giờ qua, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 7.646 ca mắc mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 7.631 ca ghi nhận trong nước (tăng 151 ca so với ngày trước đó) tại 56 tỉnh, thành phố (có 3.332 ca trong cộng đồng). Đồng thời cả nước có 1.301 người khỏi bệnh và 61 ca tử vong.

Ngày 5-11, số ca mắc Covid-19 tăng thêm 7.504 người và 70 ca tử vong

Ngày 5-11, số ca mắc Covid-19 tăng thêm 7.504 người và 70 ca tử vong

Chiều tối 5-11, Bộ Y tế cho biết, trong 24 giờ qua, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 7.504 ca mắc mới, gồm 17 ca nhập cảnh và 7.487 ca ghi nhận trong nước (tăng 911 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố. Trong đó có 3.207 ca trong cộng đồng. Đồng thời, cả nước có thêm 1.941 người mắc Covid-19 khỏi bệnh và 70 ca tử vong.

 

Ngày 2-11, cả nước thêm 5.637 ca mắc Covid-19, Đồng Nai nhiều nhất với 858 ca

Ngày 2-11, cả nước thêm 5.637 ca mắc Covid-19, Đồng Nai nhiều nhất với 858 ca

Chiều tối 2-11, Bộ Y tế cho biết, trong 24 giờ qua, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 5.637 ca mắc mới, trong đó 24 ca nhập cảnh và 5.613 ca ghi nhận trong nước (tăng 18 ca so với ngày trước đó) tại 52 tỉnh, thành phố. Trong đó có 2.258 ca trong cộng đồng. Đồng thời cả nước có thêm 2.741 bệnh nhân khỏi bệnh và 74 ca tử vong.

Thêm 5.598 ca mắc Covid-19 tại 49 tỉnh, thành phố và 1.731 bệnh nhân khỏi bệnh

Thêm 5.598 ca mắc Covid-19 tại 49 tỉnh, thành phố và 1.731 bệnh nhân khỏi bệnh

Chiều tối 1-11, Bộ Y tế cho biết, trong 24 giờ qua, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 5.598 ca mắc mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 5.595 ca ghi nhận trong nước (tăng 91 ca so với ngày trước đó) tại 49 tỉnh, thành phố. Trong đó có 2.321 ca trong cộng đồng. Đồng thời, cả nước có thêm 1.731 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh và 52 ca tử vong.

Ngày 28-10, thêm 1.980 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng và 54 ca tử vong

Ngày 28-10, thêm 1.980 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng và 54 ca tử vong

Chiều tối 28-10, Bộ Y tế cho biết, trong 24 giờ qua, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4.892 ca mắc mới (tăng 472 ca so với ngày trước đó) tại 16 tỉnh, thành phố. Trong đó có 1.980 ca trong cộng đồng. Đồng thời, cả nước có thêm 1.649 người mắc Covid-19 khỏi bệnh và 54 ca tử vong.

Ngày 24-10, cả nước thêm 4.045 ca mắc Covid-19, TPHCM có 966 ca

Ngày 24-10, cả nước thêm 4.045 ca mắc Covid-19, TPHCM có 966 ca

Chiều tối 24-10, Bộ Y tế cho biết, trong 24 giờ qua, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4.045 ca mắc mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 4.028 ca ghi nhận trong nước (tăng 667 ca so với ngày trước đó) tại 47 tỉnh, thành phố. Trong đó có 1.599 ca trong cộng đồng. Đồng thời cả nước có thêm 1.314 bệnh nhân khỏi bệnh và 53 ca tử vong.

Ngày 20-10, 50 tỉnh thành ghi nhận 3.646 ca mắc Covid-19

Ngày 20-10, 50 tỉnh thành ghi nhận 3.646 ca mắc Covid-19

Chiều tối 20-10, Bộ Y tế cho biết, trong 24 giờ qua, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 3.646 ca mắc mới, trong đó 11 ca nhập cảnh và 3.635 ca ghi nhận trong nước (tăng 608 ca so với ngày trước đó) tại 50 tỉnh, thành phố. Trong đó có 1.810 ca trong cộng đồng. Đồng thời cả nước có thêm 1.737 bệnh nhân khỏi bệnh và 72 ca tử vong.

Ngày 19-10, thêm 1.220 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng và 75 ca tử vong

Ngày 19-10, thêm 1.220 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng và 75 ca tử vong

Chiều tối 19-10, Bộ Y tế cho biết, trong 24 giờ qua, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 3.034 ca mắc mới, trong đó 7 ca nhập cảnh và 3.027 ca ghi nhận trong nước (giảm 132 ca so với ngày trước đó) tại 49 tỉnh, thành phố. Trong đó có 1.220 ca trong cộng đồng. Đồng thời, cả nước có thêm 1.866 bệnh nhân khỏi bệnh và 75 ca tử vong.

Ngày 18-10, cả nước thêm 3.168 ca mắc Covid-19, TPHCM có 968 ca

Ngày 18-10, cả nước thêm 3.168 ca mắc Covid-19, TPHCM có 968 ca

Chiều tối 18-10, Bộ Y tế cho biết, trong 24 giờ qua, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 3.168 ca mắc mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 3.159 ca ghi nhận trong nước (giảm 16 ca so với ngày trước đó) tại 45 tỉnh, thành phố. Trong đó có 1.261 ca trong cộng đồng. Đồng thời, cả nước có thêm 1.136 bệnh nhân khỏi bệnh và 75 ca tử vong.

Ngày 14-10, cả nước thêm 3.092 ca mắc Covid-19, TPHCM có 909 ca

Ngày 14-10, cả nước thêm 3.092 ca mắc Covid-19, TPHCM có 909 ca

Chiều tối 14-10, Bộ Y tế cho biết, trong 24 giờ qua, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 3.092 ca mắc mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 3.088 ca ghi nhận trong nước (giảm 370 ca so với ngày trước đó) tại 42 tỉnh, thành phố. Trong đó có 1.718 ca trong cộng đồng. Đồng thời cả nước có thêm 719 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh và 81 ca tử vong.

Ngày 10-10, cả nước thêm 21.398 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh

Ngày 10-10, cả nước thêm 21.398 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh

Chiều tối 10-10, Bộ Y tế cho biết, trong 24 giờ qua, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 chỉ ghi nhận 3.528 ca mắc mới Covid-19, trong đó 15 ca nhập cảnh và 3.513 ca ghi nhận trong nước (giảm 999 ca so với ngày trước đó) tại 41 tỉnh, thành phố. Trong đó có 1.211 ca trong cộng đồng. Đồng thời, cả nước có thêm 21.398 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Ngày 5-10, cả nước thêm 4.363 ca mắc Covid-19 và 25.573 bệnh nhân khỏi bệnh

Ngày 5-10, cả nước thêm 4.363 ca mắc Covid-19 và 25.573 bệnh nhân khỏi bệnh

Chiều tối 5-10, Bộ Y tế cho biết, trong 24 giờ qua, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4.363 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 4.360 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.022 ca so với ngày trước đó) tại 42 tỉnh, thành phố. Trong đó chỉ có 1.769 ca trong cộng đồng. Đồng thời, cả nước tiếp tục có 25.573 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh và 134 ca tử vong.