Tăng nguồn vốn giá rẻ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tăng nguồn vốn giá rẻ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Từ đầu năm đến nay, các tổ chức tín dụng đã đưa ra nhiều chương trình, sản phẩm tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp và hiện đang triển khai trên 70 chương trình tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó có 15 chương trình áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). 
Khởi sắc doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Sóc Trăng

Khởi sắc doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Sóc Trăng

Vừa qua, Đoàn đánh giá của Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada đã sang Việt Nam để đánh giá các chương trình hỗ trợ của Canada tại Việt Nam, trong đó có dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng. 
Doanh nghiệp tham gia kết nối thương mại tại TPHCM

Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu

Chương trình “Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thông qua hệ thống xúc tiến thương mại địa phương” hỗ trợ thông tin kinh doanh và xuất khẩu; giúp các doanh nghiệp tiếp cận những dịch vụ tài chính thương mại.

Đọc nhiều nhất