Trái đất có trữ lượng lớn kim cương

Trái đất có trữ lượng lớn kim cương

Trữ lượng kim cương của Trái đất nhiều gấp hơn 1.000 lần so với ước tính trước đây. Đây là công bố của các nhà nghiên cứu Mỹ tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT).