Viết để cân bằng cảm xúc

Viết để cân bằng cảm xúc

Có một thực tế, nhiều mặt tốt xấu đan xen trong môi trường đa chiều Facebook. Tuy nhiên cũng có không ít các fanpage tử tế để người trẻ chia sẻ nỗi niềm, bằng cách viết ra những tâm sự để cân bằng cảm xúc, hoặc cùng thảo luận về các vấn đề công việc, tình yêu theo xu hướng sống tích cực.