Một giờ lên lớp của cô và trò Trường Tiểu học Bành Văn Trân (quận Tân Bình)

Cẩn trọng với xã hội hóa giáo dục

Trong điều kiện ngân sách nhà nước eo hẹp, cơ sở vật chất trường, lớp còn nhiều hạn chế thì nguồn thu từ xã hội hóa đóng vai trò quan trọng trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. 

Đọc nhiều nhất

" />