Hậu Giang cập nhật độ mặn qua điện thoại

Hậu Giang cập nhật độ mặn qua điện thoại

Nước mặn đang ngấp nghé ở nhiều cửa sông để lấn vào địa bàn tỉnh Hậu Giang. Trong những ngày nghỉ tết, tỉnh Hậu Giang giao cho Chi Cục Thủy lợi (Sở NN-PTNT) cử cán bộ trực liên tục để đo diễn biến độ mặn ở các cửa sông chính.

Đọc nhiều nhất