Cây baobab - Biểu tượng của châu Phi chết hàng loạt

Cây baobab - Biểu tượng của châu Phi chết hàng loạt

Hiện tượng chết dần của các cây baobab cổ thụ ngàn năm trong thời gian gần đây cho thấy “lưỡi hái tử thần” của biến đổi khí hậu đã bắt đầu chạm tới loài cây mang tính biểu tượng của châu Phi này.

Đọc nhiều nhất