Người Cor ở thôn Quế rất yêu và bảo vệ, giữ gìn rừng Cà Đam

Rừng thảo dược trên đỉnh Cà Đam

Trên đỉnh Cà Đam cao 1.450m có một bản làng người Cor mang tên loài cây thơm của rừng - làng Quế. Bản làng ấy sống hòa thuận với rừng núi, coi rừng như tổ tiên nguồn cội để hướng về. Rừng cũng sản sinh ra nhiều phẩm vật, thảo mộc, lộc lá quý hiếm ban tặng con người. Cứ thế, hàng trăm năm qua, người Cor và rừng núi Cà Đam sống cộng sinh, tồn tại như một hợp thể không tách rời.