Chỉ vẽ thôi mà

- Một doanh nghiệp ngành công nghệ ở xứ mình từng được kỳ vọng sẽ trở thành “kỳ lân” (vốn hóa từ tỷ đô la trở lên) nhưng sau vài năm lên sàn thì giá cổ phiếu từ khủng long đã trở thành… thằn lằn. Vốn hóa thị trường tụt giảm nhiều lần, cổ đông lớn liên tục thoái vốn. Vì sao nên nỗi?