Chiến dịch “Bảy ngày nguy hiểm”

Chiến dịch “Bảy ngày nguy hiểm”

Đất nước Thái Lan nổi tiếng xinh đẹp nhưng lại có tình trạng tai nạn giao thông đường bộ gây chết người khủng khiếp đứng đầu Đông Nam Á và đứng thứ 9 trên thế giới.