Ca sĩ Ngọc Sơn và bằng khen tặng “giáo sư âm nhạc”

“Giáo sư âm nhạc” - chiêu trò đánh bóng mới?

Việc Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam tự gắn thêm chức danh chưa từng có trong giới nghiên cứu học thuật cũng như trong giới văn hóa - nghệ thuật, là “giáo sư âm nhạc”, lại một lần nữa thổi bùng nỗi lo về việc loạn phong tặng, loạn xưng danh.