Ảnh minh họa

Tuyến đầu mòn mỏi chờ tiền hỗ trợ chống dịch

Lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại Quảng Bình đang vật lộn với nhiều khó khăn, trong đó có việc chờ mòn mỏi tiền hỗ trợ chống dịch. Đặc biệt, các trung tâm y tế tuyến huyện, thành phố và Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Quảng Bình trong năm 2020 chưa được phân bổ kinh phí phòng chống dịch Covid-19 như quy định.

Đọc nhiều nhất