Cần có cơ chế để nhân dân thực hiện quyền giám sát

Cần có cơ chế để nhân dân thực hiện quyền giám sát

LTS: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ, cấp ủy tổ chức Đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị, đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nêu gương, thực hành dân chủ, tuân thủ pháp luật, đề cao đạo đức xã hội. Để công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) hiệu quả, cần có cơ chế cụ thể để dân thực hiện quyền này. Báo SGGP xin giới thiệu một số ý kiến của lãnh đạo MTTQ TPHCM, chuyên gia và người dân về vấn đề này.
Xây dựng đội ngũ cán bộ không tham nhũng, tiêu cực

Xây dựng đội ngũ cán bộ không tham nhũng, tiêu cực

Xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới; đủ sức và dũng cảm đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực là yêu cầu không chỉ cấp bách mà còn mang tính chiến lược đối với công cuộc “giặc nội xâm” hiện nay. 
Tham nhũng, tiêu cực nhất định sẽ bị ngăn chặn, đẩy lùi

Tham nhũng, tiêu cực nhất định sẽ bị ngăn chặn, đẩy lùi

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Phòng, chống tham nhũng là “chống giặc nội xâm”, tức là chống những thói hư, tật xấu, nhất là sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, tệ ăn bớt, ăn cắp, ăn chặn của công dưới nhiều hình thức; tiền tài, của cải, vật chất... do người khác “biếu xén”, “cho, tặng”, hối lộ... với động cơ không trong sáng.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Tài sản vô giá, thiêng liêng của Đảng là niềm tin của nhân dân

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Tài sản vô giá, thiêng liêng của Đảng là niềm tin của nhân dân

Phát biểu tại hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) giai đoạn 2012-2022, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh, tài sản vô giá, thiêng liêng của Đảng là niềm tin của nhân dân. Niềm tin đó tăng lên theo mức độ liêm chính, trong sạch của bộ máy Đảng, hệ thống chính trị. PCTNTC tốt sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.
Tạo sự thống nhất, đồng bộ và quyết tâm cao hơn nữa trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Tạo sự thống nhất, đồng bộ và quyết tâm cao hơn nữa trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Trong 10 năm qua, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực là hành động kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục, không ngừng, không nghỉ ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực với những bước đi vững chắc, tích cực, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. 
Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh phải xem công tác PCTNTC  là nhiệm vụ đặc biệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng;  xây dựng, củng cố hệ thống chính trị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát huy vai trò người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Hôm nay 30-6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) giai đoạn 2012-2022. Hội nghị được tổ chức tại trụ sở Trung ương Đảng và kết nối trực tuyến tới điểm cầu ở 8 ban, bộ, ngành Trung ương, 63 tỉnh, thành với hơn 4.100 điểm cầu, trong đó có 44 địa phương tổ chức điểm cầu đến cấp huyện, xã.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng vào tháng 8-2021. Ảnh: TTXVN

Tham nhũng, tiêu cực đang được kiềm chế, ngăn chặn

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2020 (diễn ra ngày 12-12-2020) đã thống nhất đánh giá: ...tham nhũng đang “từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, có chiều hướng thuyên giảm”, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Đọc nhiều nhất

" />